მეტალოკრამიტი

მეტალოკრამიტის სახურავის „მონტერეი"-ს დასამზადებლად ჩვენ ვიყენებთ სამხრეთ კორეულ მასალას.

მისი ძირითადი შემდგენელი ნაწილია ალუმაცინკი Supergalum, ის 4-ჯერ უფრო გამძლეა, ვიდრე ჩვეულებრივი ცინკი.

იგი უკვე ფართოდ გამოიყენება მთელს მსოფლიოში და ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო მასალად სახურავების მოსაწყობად, რადგან იძლევა მყარ გარანტიას და იცავს შენობებს ზედმეტი ხმაურისა და სიცხისაგან.

მეტალოკრამიტისა და პროფნასტილის დამზადება ხდება ფინური კომპანიის მაღალტექნოლოგიურ დანადგარზე, რომელიც იძლევა საშუალებას მივაწოდოთ მომხმარებელს მასალა მის მიერ შეკვეთილი ზომების მიხედვით და იდეალური ფორმებით.